Tomáš Nováček

Na vzájemné spolupráci s Honzou si cením jeho odbornosti, "tahu na branku" a předevšim schopnosti dotáhnout věc do konce. Kromě několika menších produktů jsme řešili především hypotéku, se kterou pochopitelně bylo hodně starostí jak na mojí, tak na jeho straně. Nastalo několik momentů, kdy jsem už propadal panice, avšak vždy, i v momentech největšího "papírovacího" zoufalství, jsme společně našli cestu k cíli. Kéž by takto poctivě a lidsky přistupoval ke své práci každý.

profile-image